Отбасы – адам қалыптасуының басты институты. Рухани-адамгершілік, физикалық және ақыл-ойдың жетілуі көбіне отбасы институтының жетілуіне байланысты.

Балалар – елімізідің болашағы, сондықтан олардың ата-ана мейірімі мен қамқорлығында өсіп-дамуы аса маңызды. А.С. Макаренко өзінің «Тәрбие туралы» атты кітабында былай жазады: “Біздің баламыз – ол біздің қарттық шағымыз. Дұрыс тәрбие – ол біздің бақытты қарттығымыз, қате тәрбие – ол біздің басқа адамдар алдындағы кінәміз, мемлекет алдындағы кінәміз. Ата-аналар бұл істің ұлы маңызыдылығын, оған деген үлкен жауапкершілікті есте ұстауы керек». Отбасы тәрбиесі бала тұлғасының қалыптасуы мен дамуында маңызды рөл атқарады.

Бала үшін отбасы – тұтас бір әлем. Бұл баланың өзі өмір сүретін, әрекет ететін, жаңа жаңалық ашатын, жақсы көруді үйренетін, қуанып шаттанатын, аяушылық білдіретін әлемі. Бала отбасында бастапқы қарым-қатынас тәжірибесі мен адамдар арасында өмір сүре білу – бірінші әлеуметтік тәжірибесін игереді.