«Бөбек» ҰҒПББСО «Өзін-өзі тану» гимназиясының

2020 – 2021 оқу жылына арналған

оқу процесінің кестесі

 Бастауыш сынып (0-4 сыныптар)

8.35 – 12.30 МЖМБС-на сәйкес оқу сабақтары
13.30 – 15.20 Клубтар мен үйірмелерге қатысу
15.30 – 16.10 Серуендеу, өздіндік дайындық

Орта буын (5-8 сыныптар)

8.00 – 14.10 МЖМБС-на сәйкес оқу сабақтары
14.40 – 15.20 Клубтар мен үйірмелерге қатысу
15.30 – 16.10 Серуендеу, өздіндік дайындық

Жоғарғы сынып (9 – 11 сыныптар)

8.00 – 14.10 МЖМБС-на сәйкес оқу сабақтары
14.40 – 15.20 Қорытынды аттестациялауға дайындық және ОЖСБ
15.30 – 16.10 Серуендеу, өздіндік дайындық