«Бөбек» ҰҒПББСО «Өзін-өзі тану» гимназиясының

2018 – 2019 оқу жылына арналған

оқу процесінің кестесі

 Бастауыш сынып (1-4 сыныптар)

8.35 – 12.20 МЖМБС-на сәйкес оқу сабақтары
13.10 – 15.10 Клубтар мен үйірмелерге қатысу
15.15 – 15.50 Серуендеу, өздіндік дайындық

Орта буын (5-8 сыныптар)

8.00 – 13.50 МЖМБС-на сәйкес оқу сабақтары
14.30 – 15.10 Клубтар мен үйірмелерге қатысу
15.10 – 16.00 Серуендеу, өздіндік дайындық

Жоғарғы сынып (9 – 11 сыныптар)

8.00 – 13.50 МЖМБС-на сәйкес оқу сабақтары
14.30 – 15.10 Қорытынды аттестациялауға дайындық және ОЖСБ
15.10 – 16.00 Серуендеу, өздіндік дайындық