«Бөбек» ҰҒПББСО «Өзін-өзі тану» гимназиясының

2021 – 2022 оқу жылына арналған

Мектепалды даярлық тобы  (0 сыныптар) 

9.20 – 12.00 МЖМБС сәйкес оқу сабақтары
13.10 – 13.40 Серуендеу. Қызықты демалыс.
13.40 – 14.30 Білім беру және шығармашылық үйірмелер.
Ойын әрекеті.

 Бастауыш сынып (1-4 сыныптар)

8.15 – 14.50 МЖМБС сәйкес оқу сабақтары
13.15 – 14.00 Серуендеу.
15.00 – 16.30 Клубтар мен үйірмелерге қатысу, өзіндік дайындық, жеке және топтық қосымша сабақтар

Орта сыныптар (5-8 сыныптар)

8.15 – 14.50 МЖМБС сәйкес оқу сабақтары
15.00 – 16.30 Факультативтер мен үйірмелер, өзіндік дайындық, білімдегі олқылықтардың орнын толтыру бойынша жұмыс. Серуендеу.

Жоғарғы сыныптар (9 — 11 сыныптар)

8.15 – 14.50 МЖМБС сәйкес оқу сабақтары
15.00 – 16.30 Факультативтер мен үйірмелер, өз бетімен дайындалу, білімдегі олқылықтардың орнын толтыру бойынша жұмыс. Қорытынды аттестаттауға және ОЖСБ-ға дайындық.